Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ví KardiaChain là gì? Hướng dẫn sử dụng ví KardiaChain

Hướng dẫn tạo và sử dụng ví KardiaChain (KAI, KRC20) để lưu trữ, gửi, nhận KAI và các chuẩn token KRC20 trên blockchain KardiaChain.
Amber avatar
press
9 min read
Published Oct 07 2021
Updated Dec 17 2023
Amber media