Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vodi X (VDX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VDX

Vodi X (VDX) là dự án IEO thứ 3 trên sàn Bittrex, sau 2 dự án không đem lại lợi nhuận như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư trước đó.
Amber avatar
Viet
7 min read
Published May 19 2019
Updated Sep 14 2023
Amber media