Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vortex tiến hành IDO - Phát pháo đầu tiên của DuckStarter liệu có thành công?

Bài viết được lược dịch từ Medium của dự án nhằm cung cấp thông tin tham gia IDO của Vortex.
Published Feb 14 2021
Updated May 30 2023
3 min read
Amber media

Related Posts