Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Waka Finance (WAKA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử WAKA

Waka Finance (WAKA) là gì? Đây là nền tảng Dapp trên hệ Fantom với các tính năng Liquidity Staking Derivatives, Lending, NFTs,...
Published May 10 2021
Updated Jul 13 2022
5 min read
Amber media