Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Alameda Research? A startup incubator of Sam Bankman-Fried

Alameda Research backed by Sam Bankman-Fried is one of the biggest venture capitals in crypto. The Solana ecosystem is Alameda Research's biggest feat.
Amber avatar
trangtran.c98
14 min read
Published Nov 29 2020
Updated Dec 13 2023
Amber media