Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Bitcoin Shutdown Price? Risks and Scenarios

What is Bitcoin Shutdown Price? Why we should pay attention to this index? What happens if all Bitcoin mining machines are shut down?
Amber avatar
quangphan
5 min read
Published Jun 26 2022
Updated Nov 26 2023
Amber media