Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Blockchain Consensus Mechanism? Why does blockchain need it?

Blockchain consensus is an indispensable part of any blockchain - it is the core technology that keeps blockchains functioning in a decentralized and secure manner.
Amber avatar
quangphan
5 min read
Published Jun 06 2022
Updated Nov 10 2023
Amber media