Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Polkadot (DOT)? Everything you need to know about DOT token

What is Polkadot? What is DOT Token? What makes Polkadot special? Learn more about DOT Tokenomics right here!!!
Amber avatar
bdapbusiness
11 min read
Published Sep 11 2019
Updated Oct 23 2023
Amber media