Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Terra (LUNA)? Everything you need to know about LUNA token

Terra is one of the most active blockchains inside the Cosmos universe. So what make Terra different? Learn more about LUNA Tokenomics here!
Amber avatar
nhungtran
5 min read
Published May 06 2019
Updated Jun 21 2023
Amber media