Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Ultra-sound Money? Why call ETH Ultra-sound Money?

Following the successful implementation of The Merge, both Ethereum's network and its native token changed. From here, users begin to hear the term “Ultra-sound money” for ETH more often. So what is Ultra-sound money?
Amber avatar
thanhuyen.c98
4 min read
Published Oct 26 2022
Updated Jun 26 2023
Amber media