Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Who is Satoshi Nakamoto? Bitcoin wizard behind the mask

Who is Satoshi Nakamoto? Until now, the identity of Satoshi is still in question.
Amber avatar
writer.c98
Published Jul 16 2022
Updated Apr 23 2024
1 min read
Amber media

Related Posts