Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Wirex (WXT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử WXT

Wirex là Native Cryptocurrency đầu tiên trên nền tảng Wirex Platform. WXT là token trên nền tảng Stellar sử dụng trong Wirex App.
Amber avatar
Viet
7 min read
Published Jun 19 2019
Updated Jul 19 2023
Amber media