Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA Wirex - Phỏng vấn Dashiell Lipscomb cùng Grace Phạm

AMA Wirex - Bài viết tổng hợp những nội dung quan trong của buổi AMA của Coin98 với Dashiell Lipscomb về dự án Wirex (WXT).
Amber avatar
jane
10 min read
Published Jul 02 2019
Updated Sep 21 2023
Amber media