thumbnail
Wombex là gì? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Wombex cùng thông tin chi tiết về tokenomics của WMX Token!

Wombex là gì?

Wombex là một nền tảng Boosting Yield, được xây dựng bởi Wombat Exchange và hoạt động chính trên BNB chain và Arbitrum. Dự án ra đời với mục đích nhằm giúp người cung cấp thanh khoản tăng lợi nhuận bằng cách tích lũy veWOM, vừa phát triển Wombat và tăng năng suất bằng việc kết hợp giữa holder LP và WOM. 

wombex
Trang chủ của dự án Wombex Finance. Ảnh: https://wombex.finance

Sản phẩm và doanh thu của Wombex Finance

Sản phẩm của Wombex Finance

Wombex Finance đang có những sản phẩm/tính năng như sau:

 1. Stake & Claim
 2. Lock WMX
 3. Bribes Market
 4. Bootstrap
wombex products
Các sản phẩm của Wombex

1. Stake & Claim

Tương tự giao thức Conex, Wombex cũng hỗ trợ người dùng staking bằng cách staking Wombat LP tokens và nhận về các phần thưởng trong nền tảng. Số lượng stake càng lâu lợi nhuận thu về càng cao. Tính năng stake trong Wombex sẽ được chia thành 2 phần như sau:

 • Convert WOM sang wmxWOM: khi WOM được stake trong Wombex, nó sẽ được chuyển đổi sang wmxWOM trên Wombat Exchange. Số lượng wmxWOM tương ứng được tự động stake và người dùng sẽ nhận về Wombex LP token (WOM) và các token thưởng khác (WMX).
wombex convertwom
Giao diện về convert WOM sang wmxWOM trên Wombex
 • Stake WOMBAT LP token: người dùng có thể cung cấp thanh khoản bằng stablecoin (ví như CUSD của Coin98) hoặc BNB. Việc stake Wombax LP sẽ  giúp người tham gia nhận về WOM (đã được trừ phí giao thức Wombex) và token thưởng bổ sung (nếu có).
wombex stakelp
Giao diện tính năng Stake WOMBAT LP token trên Wombex

Mỗi phần thưởng từ hoạt động stake, người dùng có thể vào mục Claim để nhận về.  Bên cạnh đó, Wombex có tính năng claim tất cả và stake wmxWOM cùng một lúc, thao tác này sẽ cho phép convert WOM sang wmxWOM và đồng thời stake chúng.

wombex claim
Tính năng claim all & stake trên Wombex

Tổng lượng staking dựa trên Total Value Lock (TVL) của Wombex đạt được hơn 53 triệu USD (09/04/2023). Trong đó, có 29.1 triệu USD (trên BNB Chain) và 24.31 triệu USD (trên Arbitrum). 

coin98
Total Value Locked trên Wombex (cả 2 chain: BNB Chain và Arbitrum). Nguồn: DefiLlama

2. Lock WMX

Wombex không chỉ hỗ trợ người dùng kiếm tiền thưởng từ việc staking, dự án còn cho phép lock WMX cố định trong vòng 16 tuần, bằng tính năng này người dùng nắm giữ WMX sẽ nhận được các quyền lợi sau:

 • Nhận được một phần phí giao thức thông qua việc staking WMX.
 • Holder veWOM có quyền quản trị Wombat (Meta-governance) hoặc bán quyền đấy trên thị trường thứ cấp (còn gọi là bribes).
 • Quản trị giao thức Wombex gồm kho bạc (treasury) và các vấn đề liên quan khác. 
wombex lock
Giao diện tính năng Lock WMX

Wombex dẫn đầu WOM Wars với tổng 16,423,127 veWOM bị khóa (tương đương với 36.5%) quyền kiểm soát việc biểu quyết. Dự án đã chạm mốc hơn 3,000 unique user với thanh khoản trung bình được gửi bởi một người: 8,391 USD (theo Dune Analytics).

coin98
Danh sách top holders trong WOM Wars của Wombat. Nguồn: DeFi Wars

3. Bribes Market

Giao thức Wombex tích luỹ veWOM và Bribes Market cho phép chủ sở hữu token vlWMX bỏ phiếu cho việc phát hành WOM trong Wombat. Sẽ có 2 vai trò tham gia trong mục này:

 • Người cần mua quyền biểu quyết (briber): là một cá nhân hoặc dự án tham gia mà không mua hay sở hữu quyền biểu quyết veWOM, mục đích nhằm đạt phần thưởng WOM.
 • Người có quyền biểu quyết: là nhóm người nắm giữ veWOM và sẵn sàng đổi quyền biểu quyết để lấy vài tài sản giá trị khác (ví dụ như stablecoin, token…).
coin98
Giao diện tính năng bribes trên Wombex

4. Bootstrap event

Đây là sự kiện Bootstrap WOM Wars, để tham gia người dùng cần stake vmxWOM vào sự kiện, sau đó chọn convert và stake chúng (stake sẽ được tự động) trong bootstrap contract.  

wombex bootstrap
Giao diện của Bootstrap trên Wombex

Doanh thu của Wombex Finance

Người dùng tham gia staking tài sản vào Wombex, từ đó họ nhận về yield và các phần thưởng từ những hoạt động DeFi khác. Doanh thu của dự án được tính dựa vào Wombex user, theo cập nhật từ dự án tính đến 06/04/2023 doanh thu đạt 16,500 USD.

Điểm nổi bật của Wombex Finance

Dự án cung cấp một sản phẩm cho phép người dùng tăng thu nhập nhiều hơn từ stablecoin hoặc stake BNB trong LP pool. Vì Wombex sở hữu phần lớn veWOM trên Arbitrum nên có rất nhiều WOM được khai thác bởi các LP của Wombex (theo mô hình Wombat Boost), chưa kể bribes của Wombex còn cho phép người tham gia chỉ cần chuyển WMX và lock trong Arbitrum sẽ kiếm được phần APR (Annual Percentage Rate)

Token WMX là gì? 

WMX Token Key Metric 

 • ​​Token Name: Wombex
 • Ticker: WMX
 • Blockchain: BNB Chain, Arbitrum
 • BNB Token Contract: 0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced
 • Arbitrum Token Contract: 0x5190f06eacefa2c552dc6bd5e763b81c73293293
 • Token Type: Governance
 • Total Supply: 100,000,000 WMX
 • Circulating Supply: 24,742,271 WMX

WMX Token Use Cases

WMX là native token của nền tảng có thể được convert thành veWMX, token được ứng dụng trong các trường hợp:

 • Làm phí giao thức thông qua việc staking.
 • WMX hỗ trợ trên cả 2 chain BNB Chain và Arbitrum, ở mỗi chain token có thể được chuyển sang chain khác để stake và lock sẽ nhận về APR từ nền tảng.
 • Quản trị (đề xuất, vote…) trong giao thức Wombex.

WMX Token Allocation

WMX được phân bổ theo tỷ lệ như sau:

 • Wombat Wars Reward Incentives: 50% - 50,000,000 WMX
 • Team: 13.5% - 13,500,000 WMX
 • Liquidity Mining Rewards: 10% - 10,000,000 WMX
 • Private Sale: 10% - 10,000,000 WMX
 • PancakeSwap IFO: 4% - 4,000,000 WMX
 • Liquidity Provision, Market Making, and Marketing: 3.5% - 3,500,000 WMX
 • Wombat Whitelisting and WOM Treasury: 3% - 3,000,000 WMX
 • Community Treasury: 2% - 2,000,000 WMX
 • WOM Wars Bootstrap Event: 2% - 2,000,000 WMX
 • Syrup Pool: 1% - 1,000,000 WMX
 • Airdrop: 1% - 1,000,000 WMX
wombex token allocation

WMX Release Schedule

Wombex sẽ dự kiến phân bổ token WMX theo lịch trình như sau:

 • Wombat Wars Reward Incentives (phần thưởng khuyến khích trong Wombat Wars): mở khóa ban đầu 0%, lượng emission (khí thải) sẽ được tính toán dựa trên tỷ lệ thu được từ WOM do Wombex LP khai thác được.
 • Team: mở khóa ban đầu 0%, linear vesting trong vòng hơn 2 năm.
 • Liquidity Mining Rewards: mở khóa ban đầu 0%, linear vesting trong vòng hơn 4 năm.
 • Private Sale: mở khóa ban đầu 0%, linear vesting trong vòng hơn 2 năm.
 • PancakeSwap IFO: mở khóa ban đầu 20%, linear vesting trong vòng hơn 90 ngày.
 • Liquidity Provision, Market Making, and Marketing: mở khóa ban đầu 33%, linear vesting theo tháng trong vòng 1 năm hơn.
 • Wombat Whitelisting and WOM Treasury: mở khóa ban đầu 0%, sau đó sẽ được phân bổ 4 tháng/lần trong vòng 2 năm.
 • Community Treasury: mở khóa ban đầu 2.5%, sau đó là phân bổ tuyến tính theo từng block trong vòng hơn 2 năm.
 • WOM Wars Bootstrap Event: mở khóa ban đầu 0% và được phân phối cho các LP đã lock WOM vào Wombex trong 2 tuần đầu tiên. Người dùng có tùy chọn lock token trong 16 tuần hoặc claim vào ví với mức phạt 30%.
 • Syrup Pool: mở khóa ban đầu 20%, linear vesting trong vòng hơn 60 ngày.
 • Airdrop: mở khóa ban đầu 0% và được phân phối cho các cộng đồng DeFi. 

WMX Token Sale 

Wombex tổ chức 2 vòng bán token cho cộng đồng, cụ thể như sau:

 • IDO trên PancakeSwap: giá 0.3 USD - tổng token cho đợt bán là 4,000,000 WMX
 • Strategic sale: giá 0.2 USD - tổng token cho đợt bán là 10,000,000 WMX
wombex token sale

Mua WMX Token ở đâu

Người dùng có thể mua token WMX thông qua các sàn 

 • Sàn giao dịch tập trung (CEX): LBANK
 • Sàn phi tập trung (DEX) như PancakeSwap V2, Camelot… 

Ví lưu trữ WMX Token uy tín

Người dùng có thể lưu trữ WMX token tại bất kỳ ví nào có hỗ trợ mạng BNB Chain và Arbitrum, một số ví uy tín có thể kể đến như: Coin98 Super App, Metamask, …

Roadmap & cập nhật 

Kế hoạch phát triển của Wombex sẽ diễn ra như sau:

 1. Phát triển và ra mắt tính năng Bribes Market trong Quý 1/2023
 2. Dự định tích hợp Crosschain trên Wombex để phát triển và hỗ trợ các tính năng trên nhiều chain.
 3. Wombex dự định sẽ phát triển thêm các pools mới như TUSD/FRAX/BUSD và sẽ cho ra mắt thêm nhiều ưu đãi, phần thưởng trong các pools (dành cho cộng đồng trên BNB Chain).

Đội ngũ dự án 

Wombex Finance là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Wombat và được phát triển bởi đội ngũ Wombat. Các bạn có thể tham khảo thêm về Wombat Exchange tại đây.

Nhà đầu tư & đối tác 

Nhà đầu tư và các vòng gọi vốn

Wombex không công bố thông tin nhà đầu tư và các vòng gọi vốn.

Đối tác

Đối tác của Wombex cũng chính là nền tảng phát triển ra nó là Wombat. 

Dự án tương tự

Một số dự án tương tự cùng lĩnh vực với Wombex bao gồm: Convex Finance (hoạt động trên Curve), Aura Finance (hoạt động trên Balancer)…

Xem thêm Access Protocol - Toàn tập về tiền điện tử ACS

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment