Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Xcademy Network (XCAD) là gì? Toàn tập về tiền điện tử XCAD

Xcademy Network là dự án thuộc mảng làm ra Social token, tuy nhiên đối tượng ở đây thay vì các KOL nói chung, thì sẽ là các Youtuber.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Apr 23 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media

Related Posts