Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Zip Code là gì? Tra cứu mã bưu chính Việt Nam

Zip Code là gì? Bài viết này sẽ bạn tra cứu mã bưu chính/ bưu điện hay còn gọi là postal code của nơi mình sống một cách dễ dàng.
Amber avatar
vinhvo
8 min read
Published Jul 17 2019
Updated Oct 26 2023
Amber media