Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

48h sau khi USDT 'mất' peg: Whale đóng vị thế, Tether minh bạch?

Những sự thật đằng sự kiện USDT mất peg đã dần được hé lộ. Hầu hết các quỹ/KOL đã đóng vị thế short cho thấy USDT vẫn đang ổn định, Tether lên tiếng khẳng định sự minh bạch và tố cáo USDT bị tấn công có chủ ý.
Amber avatar
LilYang
8 min read
Published Jun 17 2023
Updated Jun 19 2023
Amber media