Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

48h sau khi SEC kiện Binance & Coinbase: Các quỹ đầu tư đang muốn bắt đáy

Sự kiện SEC kiện Binance và Coinbase tuy có ảnh hưởng tới 2 sàn giao dịch này nhưng cũng mở ra cơ hội với các sàn giao dịch khác, cũng như các nhà đầu tư có niềm tin vào thị trường.
Amber avatar
LilYang
8 min read
Published Jun 08 2023
Updated Jun 14 2023
Amber media