Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi ra mắt Gotchi Lending cho thuê NFT tích lũy thu nhập

Aavegotchi ra mắt Gotchi Lending, chủ sở hữu Aavegotchi có thể cho thuê NFT Aavegotchi để người chơi khác thuê và bắt đầu tích lũy thu nhập.
Amber avatar
jesse
7 min read
Published Mar 30 2022
Updated Sep 28 2023
Amber media