Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi Công Bố Roadmap V2 Cho Những Năm Tiếp Theo

Aavegotchi mong muốn mang đến mang công nghệ Web3 thông qua ba giai đoạn chính trong quá trình phát triển kéo dài 3 năm.
Published Apr 30 2021
Updated Dec 13 2023
5 min read
Amber media

Related Posts