Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ai đang nắm giữ Bitcoin nhiều nhất: Có đúng 2% địa chỉ ví đang kiểm soát 95% lượng Bitcoin?

Bài viết lược dịch một thread về việc phân tích các dữ liệu onchain, để anh em có cái nhìn tổng quát hơn trên thị trường.
Amber avatar
vidang
Published Feb 04 2021
Updated Nov 22 2023
5 min read
Amber media

Related Posts