Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Alchemist là gì? Toàn tập về tiền điện tử MIST Token

Alchemist là dự án thú vị nhằm giải quyết vấn đề MEV do các thợ đào gây ra. Tìm hiểu về dự án và token MIST: điểm nổi bật, key metrics, use case,... tại đây.
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Jun 17 2021
Updated Dec 13 2023
Amber media