Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

All-time-high của NFT $69.3M đã lộ diện?

Bài viết cung cấp chi tiết về tác phẩm này, cũng như một vài thông tin thú vị khác trong mảng NFT gần đây
Published Mar 11 2021
Updated Jul 29 2022
4 min read
Amber media