Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Alpaca Finance ấn định ngày ra mắt Stablecoin AUSD

AUSD sẽ là đồng stablecoin được bảo đảm hoàn toàn bởi crypto assets và tài sản thế chấp vẫn mang lại lợi suất farming tự động cho người dùng.
Amber avatar
duytungcrypto
13 min read
Published Dec 09 2021
Updated May 10 2023
Amber media