Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

DeFi 2.0 là gì? DeFi 2.0 giúp giải quyết những vấn đề gì của DeFi hiện tại? Cần phải chuẩn bị những gì cho xu hướng DeFi 2.0 khổng lồ này?
Amber avatar
Duy Nguyen
15 min read
Published Oct 13 2021
Updated Jun 26 2023
Amber media