Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cross-chain messaging: Nỗ lực để đập bỏ ‘Tháp Babel’ trong blockchain

Không giống Tháp Babel - thứ đã chia tách ngôn ngữ chung của loài người thành hàng triệu tiếng nói khác nhau, các giao thức cross-chain messaging sẽ hợp nhất các blockchain rời rạc thành một hệ thống trật tự. Đây có lẽ chính là tương lai chúng ta đang chờ đợi.
Amber avatar
writer.c98
18 min read
Published Apr 18 2023
Updated Jun 28 2023
Amber media