Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Anchor ra mắt sẽ tác động tới giá Terra (Luna) thế nào?

Cung cấp cho anh em thông tin về Anchor - một dự án quan trọng trong hệ sinh thái Terra, cũng như dự đoán về tương lai LUNA.
Published Mar 15 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts