Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

API là gì? Sợi dây kết nối mạng lưới thông tin toàn cầu

API là gì? API có vai trò gì trong việc kết nối các hệ thống trên nhiều mạng lưới khác nhau? Cần lưu ý những gì khi sử dụng API? Tìm hiểu thêm tại đây.
Amber avatar
Duy Nguyen
8 min read
Published Nov 03 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media