Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Arrow Markets là gì? Dự án quyền chọn với cơ chế AMM trên Avalanche

Arrow Markets là dự án quyền chọn trên Avalanche được xây dựng nhờ cơ chế AMM. Vậy Arrow Markets có gì nổi bật? Tìm hiểu thêm thông tin tokenomics của dự án tại đây!
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Dec 20 2021
Updated Jul 20 2023
5 min read
Amber media

Related Posts