Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lyra (LYRA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LYRA

Lyra là một trong những dự án làm về Option AMM. Vậy nền tảng này có gì nổi bật so với AMM thông thường?
Amber avatar
Khang Kỳ
8 min read
Published Oct 04 2021
Updated Sep 09 2023
Amber media