Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Astroport là gì? Toàn tập về tiền điện tử ASTRO Token

Astroport là gì? Tìm hiểu về những điểm nổi bật trong cơ chế AMM của dự án Astroport và thông tin về tokenomics của ASTRO Token!
Amber avatar
Khang Kỳ
3 min read
Published Sep 13 2021
Updated Sep 05 2023
Amber media