Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aurora EVM là gì? Mảnh ghép Infrastructure quan trọng nhất trên NEAR

Aurora EVM là gì? Nó lại quan trọng như thế nào đối với hệ sinh thái NEAR? Tại sao vai trò của EVM lại được nhiều người để ý như vậy?
Amber avatar
hieunguyen
7 min read
Published May 21 2021
Updated Apr 08 2023
Amber media