Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sharding là gì? Thách thức & rủi ro tiềm ẩn của công nghệ Sharding

Sharding là gì? Công nghệ Sharding giúp giải quyết vấn đề gì của Blockchain? Đâu là các thách thức & rủi ro khi sử dụng Sharding?
Amber avatar
vinhvo
6 min read
Published Oct 28 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media