Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Axie thay đổi Tokenomics - Kết thúc báo trước của Play-to-EARN Games?

Tuần trước, Axie Infinity đã có thay đổi lớn về Economics trong game, điều này sẽ tác động gì đến Axie và cộng đồng Game nói chung, anh em đọc bài viết sau để có thêm góc nhìn về sự kiện này.
Amber avatar
vidang
Published Feb 16 2022
Updated Oct 19 2022
25 min read
Amber media

Related Posts