SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Báo cáo Liquid Restaking Token (LRT): EigenLayer, Restaking & Liquid Restaking

Báo cáo cung cấp những thông tin tổng hợp về thị trường EigenLayer & Liquid Restaking Token (LRT). Báo cáo được biên soạn bởi đội ngũ Coin98 Insights.
avatar
avatar
vinhvo and 1 others
Published Feb 02 2024
Updated Apr 29 2024
1 min read
thumnail

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Duy Nguyen)

December 31th 2023

image
advertising
  • EigenLayer là một restaking protocol cho phép ETH/LST holder xác thực các mạng/dịch vụ khác nhau được xây dựng trên Ethereum thông qua tập hợp các smart contract.
  • Hệ thống của EigenLayer bao gồm 3 vai trò khác nhau bao gồm restaker, operator, AVS (Actively Validated Services). Trong mô hình này, Staker có thể lựa chọn và ủy quyền ETH/LST của họ cho các Operator. Operator sẽ chọn AVS để tích lũy thêm lợi nhuận và chia lại cho các bên liên quan, bao gồm bản thân operator, restaker và EigenLayer.
  • Ngay sau khi EigenLayer đi tiên phong trong khái niệm mới về việc restaking, một số dự án liquid restaking token (LRT) cũng đã xuất hiện. Các dự án này nhằm mục đích mở khóa tính thanh khoản của ETH/LST staking trong EigenLayer. Tuy nhiên, đa phần các dự án LRT đang trong giai đoạn testnet, chỉ có 3 dự án LRT đang hoạt động mainnet.
  • Tận dụng chiến lược và định hướng phát triển của EigenLayer, các native liquid restaking protocol đặt được mức tăng trưởng TVL ấn tượng, tăng hơn 20 tư tháng 12/2023 dến tháng 1/2024.
  • Do tính chất tương tự của LST và LRT, người ta có thể tưởng tượng những thứ đã xảy ra với LST và thị trường staking Ethereum có thể sẽ xảy ra tương tự với LRT và EigenLayer. Tuy nhiên, do mức độ phổ biến của các LRT còn chưa cao, tính chất khác biệt giữa ethereum staking và restaking, tiềm năng vốn hóa thị trường của LRT có thể sẽ bé hơn LST nhiều.

RELEVANT SERIES