Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Báo cáo tài chính THORChain (RUNE) - Dự án sắp Mainnet

Báo cáo tài chính của THORChain và một số nhận định của của tác giả về báo cáo.
Published Mar 07 2021
Updated May 17 2023
5 min read
Amber media