Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BenQi (QI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử QI trên Avalanche

Lending & Borrowing là mảnh ghép rất quan trọng trong bất kỳ hệ sinh thái nào vì có khả năng mang lượng đến thanh khoản dồi dào. Trong đó, đối với hệ sinh thái Avalanche, mảnh ghép về Lending & Borrowing với dự án BenQi được hứa hẹn có vai trò như Compound trên hệ AVAX.
4 min read
Published May 07 2021
Updated Dec 14 2023
Amber media