Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance DEX là gì? Cẩm nang sử dụng Binance DEX A-Z

Binance DEX là gì? Đây là sàn giao dịch phi tập trung của Binance được phát triển trên Binance Chain. Binance DEX đã ra cho mắt testnet trong tháng 2/2019
Amber avatar
vinhvo
14 min read
Published Apr 07 2019
Updated Jul 08 2023
Amber media