Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Chain là gì? Tất tần tật về Binance Chain

Ngày 18/04, Binance Chain đã khởi động thành công Block Genesis đầu tiên. Binance Chain có ý nghĩa như thế nào? Các dự án chuyển sang chain riêng của Binance sẽ tác động gì đến giá cả trên thị trường… và toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử?
Amber avatar
vinhvo
Published Apr 22 2019
Updated May 31 2023
12 min read
Amber media

Related Posts