Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những căn cứ để tin giá Bitcoin tăng lên 100,000 USD vào năm 2024

Bitcoin đã tăng 80% kể từ đầu năm. Dữ liệu trong quá khứ cho thấy gần kề thời gian diễn ra sự kiện halving, đồng tiền này sẽ bước vào giai đoạn bull run.
Amber avatar
writer.c98
8 min read
Published Apr 15 2023
Updated Apr 25 2023
Amber media