Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin đã thi trượt trong 'bài kiểm tra' BRC-20

Tắc nghẽn mạng từ các lệnh ordinal và BRC-20 là một bài kiểm tra sức chịu đựng - và Bitcoin đã thi trượt.
Amber avatar
writer.c98
8 min read
Published May 11 2023
Updated Jun 22 2023
Amber media