Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BitMEX Token - Toàn tập về tiền điện tử BMEX Token

Để vận chuyển tài sản từ thị trường tài chính truyền thống vào thị trường DeFi thì không thể thiếu đi vai trò của các sàn giao dịch tập trung như Binance hay FTX. BitMEX cũng thuộc phân khúc các sàn CEX có vai trò như cánh cổng cho người dùng tiếp cận dễ dàng tiếp cận các sản phẩm DeFi trên không gian blockchain thông qua các tokens.
Amber avatar
vycao
9 min read
Published Dec 22 2021
Updated Sep 06 2023
Amber media