Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Market Maker (MM) là gì? Sự khác biệt giữa MM & AMM trong Crypto

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu Tổng quan về Market Maker (MM) & Automated Market Maker (AMM) trong Crypto và hai điểm khác biệt chính giữa chúng ở thời điểm hiện tại.
Amber avatar
vinhvo
7 min read
Published Dec 19 2021
Updated Jun 01 2023
Amber media