Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Blockcloud (BLOC) là gì? Phỏng vấn Zhongxing Ming cùng Grace Phạm

Blockcloud (BLOC) là gì? Bài viết tóm tắt những nội dung quan trọng nhất của buổi AMA Coin98 với CEO Zhongxing Ming về dự án Blockcloud (BLOC).
Amber avatar
jane
9 min read
Published Jul 04 2019
Updated Sep 22 2023
Amber media