Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Smart Chain (BSC) có đang "thao túng" Volume?

“Liệu BSC có thao túng số lượng ví và khối lượng giao dịch trên nền tảng?”. Cùng phân tích qua góc nhìn của Andrew Kong.
Published Mar 15 2021
Updated Jul 06 2023
9 min read
Amber media

Related Posts