Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vấn đề đằng sau sự sụt giảm của $CHI và $GST

Qua lượt dịch tweetstorm của Nick Chong, chúng ta sẽ hiểu được một phần vấn đề gas fee và nổ lực của Vitalik khi giải quyết nó.
Amber avatar
cryptolover994
4 min read
Published Feb 27 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media