Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Building in DeFi sucks

Bài viết này được dịch từ những chia sẻ của Andre Cronje, nhằm cung cấp cho người đọc một góc nhìn khác về Defi.
Published Jan 14 2021
Updated Jul 13 2022
8 min read
Amber media

Related Posts