Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Keep3r Network (KP3R) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KP3R

Keep3r Network là gì? Keep3r Network là mạng lưới kết nối công việc phi tập trung giúp dự án tìm “Keepers” để thực hiện và duy trì công việc của dự án. Vậy dự án này có gì khác biệt? Tìm hiểu tại đây!
Amber avatar
anh
8 min read
Published Nov 25 2020
Updated Jan 31 2023
Amber media