Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bước đi tiếp theo của Solana: Gaming và Sự kết hợp của DAO & mạng xã hội

“Chúng tôi đã gọi điện đến Đại học Princeton, MIT,... và tiến hành các thỏa thuận, thuyết phục những người giỏi nhất bỏ việc để  cùng ‘lên tàu’ và tham gia vào đội ngũ Solana,” Raj Gokal - đồng sáng lập Solana chia sẻ trong bài phỏng vấn với FTX.
Amber avatar
writer.c98
15 min read
Published Dec 02 2021
Updated Oct 04 2023
Amber media