Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Burnt Finance (BURNT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BURNT

Burnt Finance là gì? Burnt là giao thức đấu giá phi tập trung cho phép người dùng đấu giá (Auction), đúc (Mint) và giao dịch bất kỳ tài sản nào.
Published May 13 2021
Updated Aug 01 2022
4 min read
Amber media

Related Posts